Czy czat GPT jest inteligentny?

Gdy napisałęm w chacie:

Jesteś mądry! – CzatGPT odpowiedział:

Jestem programem komputerowym stworzonym przez OpenAI, więc nie posiadam świadomości ani inteligencji w tradycyjnym sensie. Moja „inteligencja” opiera się na algorytmach i ogromnej ilości informacji zgromadzonej w mojej bazie danych. Moja zdolność do udzielania odpowiedzi wynika z analizy i generowania tekstu na podstawie tego, co zostało mnie nauczone. Chętnie pomagam w dostarczaniu informacji i rozwiązywaniu problemów w miarę moich możliwości, ale nie mam świadomości ani wiedzy poza moim zaktualizowanym stanem do września 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *