Intro To The .NET CLI

Czyli jak kodować w C# z poziomu Visual Code :

https://youtu.be/RQLzp2Z8-BE

Komendy do zapamiętania:

Download .NET (Linux, macOS, and Windows) (microsoft.com)

Inicjalizacja projektu git:

git init CliDemo

Sprawdzenie statusu git projektu

git status

Help instrukcji run w dotnecie

dotnet run -h

Stworzenie pliku gitignore dla projektu .NET Core

dotnet new gitignore

Dotnet pomoc

dotnet -h [=> (help)]

Utworzenie pliku solucji „Rozwiązania”

dotnet new sln

Utworzenie projektu aplikacji konsolowej

dotnet new console -o DemoApp

Dodanie porojektu do solucji

dotnet sln add DemoApp

Utworzenie biblioteki

dotnet new classlib -o DemoLib

Dodanie ORM-a Dappera do biblioteki

dotnet add package Dapper

Dodanie biblioteki do solucji

dotnet sln add DemoLib

Dodanie refernecji do porojektu consolowego

dotnet add reference ../DemoLib/DemoLib.csproj

Zbudowanie

dotnet bulid

Uruchomienie

dotnet run

Skompilowanie wszystkiego do jednego pliku

dotnet publish -p:PublishSingleFile=true -r win-x64 –self-contained true

A teraz wisienka na torcie:

Skompilowanie rozwiązania do jednego pliku uruchomieniowego dla Linuxa

dotnet publish -p:PublishSingleFile=true -r linux-x64 –self-contained true

powysza instrukcja nie działa w PowerShellu, ale działa w Gitowym Bashu.

Wykaz identyfikatorów środowiska uruchomieniowego platformy .NET (RID) | Microsoft Docs

Ja`cOol

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *